برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي قرآن و حديث (مقالات و بررسي ها)
 20 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي قرآن و حديث (مقالات و بررسي ها)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر احمد باقري
سردبیر:  دكتر منصور پهلوان
:تارگاه  jqst.ut.ac.irhttp://jqst.ut.ac.ir
رایانامه:  jqst@ut.ac.ir
تلفن:  42762000-152داخلی
نمابر:  42762952
صندوق پستی:  15766/4411
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مفتح، تقاطع خيابان شهيد استاد مطهري، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، كدپستي: 1576613111
کد ISSN:  9430-2008
نوع نشریه:  دو فصلنامه