مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي)
 11 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
مديرمسئول:  دكتر فرزانه حيدرپور
سردبير:  دكتر رضوان حجازي
تارگاه:  http://faar.iauctb.ac.ir
رایانامه:  faar.iau@gmail.com
تلفن:  23902429 (021)
نشانی:  تهران، انتهاي بلوار ارتش، خيابان شهيد سوهاني، بالاتر از ميدان سوهانك، مجتمع ولايت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
كد ISSN:  2383-272x
نوع نشريه:  فصلنامه