نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار (مديريت پرتفوي)
 43 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار (مديريت پرتفوي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
مدیرمسئول:  وحيدرضا ميرابي
سردبیر:  دكتر فريدون رهنماي رودپشتي
:تارگاه  http://fej.iauctb.ac.ir
رایانامه:  fej@iau.ir
تلفن:  22481661 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه ارتش، سوهانك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، مجتمع دانشگاهي ولايت، طبقه ششم، دانشكده مديريت، كدپستي: 1955847881
کد ISSN:  2251-9165
نوع نشریه:  فصلنامه