برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران
 41 دوره 
عنوان نشریه:  پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر پرويز تاجيك
سردبیر:  دكتر منصور بيات
:تارگاه  http://jcp.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  jcp@srbiau.ac.ir
تلفن:  44804170 (021)
نمابر:  44804169 (021)
صندوق پستی:  14515/775
نشانی:  تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
کد ISSN:  2228-5962
نوع نشریه:  فصلنامه