برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات بتن
 11 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات بتن
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گيلان
مدیرمسئول:  دكتر علي صدر ممتازي
سردبیر:  دكتر هرمز فاميلي
:تارگاه  https://jcr.guilan.ac.ir/
رایانامه:  cjiguilan@gmail.com
تلفن:  6690590 (0131)
نمابر:  66902710 (0131)
نشانی:  ايران، رشت، دانشگاه گيلان، دانشکده فني
نوع نشریه:  دو فصلنامه