مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت و منابع انساني در صنعت نفت
 8 دوره
عنوان نشريه:  مديريت و منابع انساني در صنعت نفت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه مطالعات بين المللي انرژي
مديرمسئول:  دكتر علي مبيني دهكردي
سردبير:  دكتر مجتبي رجب بيگي
تارگاه:  http://iieshrm.ir
رایانامه:  iieshrmj@gmail.com
تلفن:  22047795-27646119 (021)
نمابر:  22047796 (021)
صندوق پستي:  19395-4757
نشانی:  تهران، خيابان ولي عصر (ع)، روبه روي پارك ملت، خيابان سلطاني (سايه سابق)، شماره 65
كد ISSN:  2251-8886
نوع نشريه:  فصلنامه