برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي نوين دامپزشكي (پاتوبيولوژي دامپزشكي)
 5 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي نوين دامپزشكي (پاتوبيولوژي دامپزشكي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد
مدیرمسئول:  دكتر فيروز فدايي فرد
سردبیر:  دكتر علي رضا خاني
رایانامه:  jvmr@iaushk.ac.ir
تلفن:  3361045 (0381)
نمابر:  3361045 (0381)
صندوق پستی:  166
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد، دانشكده دامپزشكي، دفتر مجله
کد ISSN:  5164-2228
نوع نشریه:  فصلنامه