مشخصات نشريه:  

فصلنامه حقوق پزشكي
 12 دوره
عنوان نشريه:  حقوق پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دكتر محمود عباسي
مديرمسئول:  دكتر محمود عباسي
سردبير:  دكتر سيد مصطفي محقق داماد
تارگاه:  www.iranmedicallaw.com
رایانامه:  ijmedicallaw@gmail.com
تلفن:  86030381 (021)
نمابر:  86030369 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان قائم مقام فراهاني، پلاك 24، ساختمان 5، طبقه ششم، واحد 28، انجمن حقوق پزشكي
كد ISSN:  2008-4390
نوع نشريه:  فصلنامه