برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فقه پزشكي
 18 دوره 
عنوان نشریه:  فقه پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، گروه فقه پزشكي
مدیرمسئول:  دكتر سيد مصطفي محقق داماد
سردبیر:  دكتر سعيد نظري توكلي
:تارگاه  https://journals.sbmu.ac.ir/mf/issue/archive
رایانامه:  FEGHH@SBMU.AC.IR
تلفن:  88781036 (021)
نمابر:  88777539 (021)
نشانی:  تهران، خيابان وليعصر (عج)، روبروي خيابان شهيد عباسپور، كوچه شمس، شماره 8، مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
کد ISSN:  2008-8620
نوع نشریه:  فصلنامه