برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)
 17 دوره 
عنوان نشریه:  علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي گلستان
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا احمدي
سردبیر:  دكتر حميدرضا جوشقاني
:تارگاه  http://www.mlj.goums.ac.ir/
رایانامه:  mligoums@yahoo.com
تلفن:  981732450093
نمابر:  32423093 (017)
صندوق پستی:  1735-9007
نشانی:  گرگان، كيلومتر 2 جاده گرگان-ساري، دانشگاه علوم پزشكي گرگان، دانشكده پيراپزشكي، دفتر مجله
کد ISSN:  2538-4449
نوع نشریه:  دو ماهنامه


اين نشريه از سال 1395/2017 به صورت انگليسي با نام MEDICAL LABORATORY JOURNAL منتشر مي گردد.