نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات بازاريابي نوين
 36 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات بازاريابي نوين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر علي صنايعي
سردبیر:  دكتر علي صنايعي
:تارگاه  http://nmrj.ui.ac.ir/
رایانامه:  nmrj@res.ui.ac.ir
تلفن:  36699534 (031)
نمابر:  36699534 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مركزي، طبقه همكف، گروه پژوهشي آي تي ام، دفتر مجله
کد ISSN:  2228-7744
نوع نشریه:  فصلنامه