مشخصات نشریه:  

فصلنامه راهبرد دفاعي
 14 دوره
عنوان نشریه:  راهبرد دفاعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات راهبردي دفاعي
مدیرمسئول:  دريابان علي شمخاني
سردبیر:  دكتر علي محمد احمدوند
تارگاه:  www.mtrd.ir/journals
رایانامه:  pajohesh.csdr@iran.ir
تلفن:  88728958-9 (021)
نمابر:  88728951 (021)
صندوق پستی:  15875-6315
نشانی:  خيابان شهيد بهشتي، خيابان قائم مقام فراهاني، نبش خيابان شهدا، پلاك 182، معاونت پژوهشي مركز تحقيقات راهبردي دفاعي
کد ISSN:  1735-1723
نوع نشریه:  فصلنامه