مشخصات نشريه:  

فصلنامه اعتياد و سلامت
 2 دوره
عنوان نشريه:  اعتياد و سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مديرمسئول:  قدرت الله رجبي زاده
سردبير:  حسن ضياالديني
تارگاه:  www.ahj.ir
رایانامه:  ADDICTION_HEALTH@KMU.AC.IR
تلفن:  2116004 (0341)
نمابر:  2116004 (0341)
صندوق پستي:  7618841151
نشانی:  كرمان، بلوار جمهوري اسلامي، بيمارستان شهيد بهشتي
كد ISSN:  2008-4633
نوع نشريه:  فصلنامه