برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فني و مهندسي
 3 دوره 
عنوان نشریه:  فني و مهندسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد
مدیرمسئول:  دكتر حسن احمدي ترشيزي
سردبیر:  دكتر محمد علي خليل زاده
رایانامه:  info@iaumjournals.com
تلفن:  6625055 (0511)
نمابر:  6625055 (0511)
نشانی:  مشهد مقدس، قاسم آباد، دانشكده مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، دبيرخانه مجله
کد ISSN:  1735-1985
نوع نشریه:  فصلنامه