برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فقه و تاريخ تمدن
 14 دوره 
عنوان نشریه:  فقه و تاريخ تمدن
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد
مدیرمسئول:  دكتر عباس علي تفضلي
سردبیر:  دكتر عباس علي تفضلي
:تارگاه  http://jhc.sinaweb.net/
رایانامه:  e-tarikh@yahoo.com
تلفن:  6613189 (0511)
نمابر:  6613189 (0511)
نشانی:  مشهد مقدس، قاسم آباد، ميدان مادر، مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  1735-8019
نوع نشریه:  فصلنامه