مشخصات نشريه:  

فصلنامه داروهاي گياهي
 7 دوره
عنوان نشريه:  داروهاي گياهي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد
مديرمسئول:  دكتر عبدالله قاسمي پير بلوطي
سردبير:  مجيد آويژگان
تارگاه:  www.iaushk.ac.ir
رایانامه:  jhd@iaushk.ac.ir
تلفن:  3361060 (0381)
نمابر:  3361060 (0381)
صندوق پستي:  166
نشانی:  شهركرد، رحمتيه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد، مركز پژوهش هاي گياهان دارويي
كد ISSN:  2008-8884
نوع نشريه:  فصلنامه