نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)
 28 دوره 
عنوان نشریه:  دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
مدیرمسئول:  دكتر موسي مجيدي
سردبیر:  دكتر زهرا اباذري
:تارگاه  http://qje.iau-tnb.ac.ir
رایانامه:  qje@iau-tnb.ac.ir
تلفن:  (داخلي 218) 47-77009827 (021)
نمابر:  88087812 (021)
نشانی:  حكيميه، اتوبان بابايي، به طرف شرق، خيابان چمن آرا، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، گروه كتابداري و اطلاع رساني
کد ISSN:  2008-2754
نوع نشریه:  فصلنامه