برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش ميكروب شناسي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  دانش ميكروب شناسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مالی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
مدیرمسئول:  دكتر مسعود امامي
سردبیر:  دكتر آنيتا خنافري
رایانامه:  jmm@iau-tnb.ac.ir
تلفن:  22716582 (021)
نمابر:  2770102 (021)
نشانی:  تهران، ميدان هروي، مكران جنوبي، گروه ميكروبيولوژي، دانشگاه علوم زيستي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
کد ISSN:  2008-9376
نوع نشریه:  فصلنامه