مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي محيط زيست
 7 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي محيط زيست
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  محیط زیست
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن ارزيابي محيط زيست ايران
مديرمسئول:  دكتر مجيد مخدوم
سردبير:  دكتر مجيد مخدوم
تارگاه:  iraneiap.ir
رایانامه:  PUBEIA2@gmail.com
تلفن:  88972473, 88974917 (021)
نمابر:  88972473 (021)
صندوق پستي:  13145/397
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، نرسيده به بلوار كشاورز، شماره 37، طبقه 6، واحد جنوبي
كد ISSN:  2008-9597
نوع نشريه:  دو فصلنامه