برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي
 39 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور استان مركزي
مدیرمسئول:  دكتر هادي غفاري
سردبیر:  دكتر محمدرضا لطفعلي پور
:تارگاه  http://egdr.journals.pnu.ac.ir
رایانامه:  egdr@pnu.ac.ir
تلفن:  3224785 (086)
نمابر:  34021151 (086)
صندوق پستی:  381351136
نشانی:  اراك، خيابان شهيد شيرودي، كوچه اماني راد، دانشگاه پيام نور استان مركزي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2228-5954
نوع نشریه:  فصلنامه