نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات كمي در مديريت
 19 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات كمي در مديريت
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر
مدیرمسئول:  دكتر محمد جليلي
سردبیر:  دكتر جمشيد صالحي صدقياني
رایانامه:  qrm.abhar@gmail.com
تلفن:  5226080 (0242)
نشانی:  زنجان، كيلومتر 4 جاده ترانزيت ابهر، بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسلامي، ساختمان امام علي (ع)، دانشكده علوم انساني
کد ISSN:  2228-7434
نوع نشریه:  فصلنامه