نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه الهيات تطبيقي
 21 دوره 
عنوان نشریه:  الهيات تطبيقي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر جعفر شانظري
سردبیر:  دكتر محمد بيدهندي
:تارگاه  http://coth.ui.ac.ir/
رایانامه:  coth@ui.ac.ir
تلفن:  37932175 (031)
نمابر:  3793177 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقيقات و فناوري، دفتر مجله، كدپسني: 73441-81746
کد ISSN:  2008-9651
نوع نشریه:  فصلنامه