مشخصات نشريه:  

فصلنامه عرفان اسلامي (اديان و عرفان)
 13 دوره
عنوان نشريه:  عرفان اسلامي (اديان و عرفان)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد، واحد زنجان
مديرمسئول:  علي اكبر افراسياب پور
سردبير:  دكتر قربان علمي
تارگاه:  www.journals.iauz.ac.ir
رایانامه:  erfanazu@yahoo.com
تلفن:  33465890 (024)
نمابر:  33465890 (024)
صندوق پستي:  45157-467
نشانی:  زنجان، خيابان معلم، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان
كد ISSN:  2008-0514
نوع نشريه:  فصلنامه