برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
 115 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری و مامایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
مدیرمسئول:  حميده محدثي
سردبیر:  دكتر آرام فيضي
:تارگاه  http://unmf.umsu.ac.ir/
رایانامه:  info@unmf.ir
تلفن:  31937224 (044)
نمابر:  32240642 (044)
صندوق پستی:  1776
نشانی:  آذربايجان غربي، اروميه، بلوار رسالت، خيابان جهادكوي، اورژانس معاونت تحقيقات و فناوري
کد ISSN:  2008-6326
نوع نشریه:  دو ماهنامه