برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه امداد و نجات (Scientific Journal of Rescue and Relief)
 10 دوره
عنوان نشریه:  امداد و نجات (Scientific Journal of Rescue and Relief)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي هلال ايران
مدیرمسئول:  دكتر احمد سلطاني
سردبیر:  دكتر سيدرضا رئيس كرمي
تارگاه:  http://jorar.ir/
رایانامه:  emjo@helal-uast.ac.ir
تلفن:  88974892 (021)
نمابر:  88953897 (021)
صندوق پستی:  14166-44993
نشانی:  تهران، خيابان فلسطين، خيابان ايتاليا، پلاك 1، موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي هلال ايران، معاونت پژوهشي دفتر مجله
کد ISSN:  2008-4544
نوع نشریه:  فصلنامه