برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات جغرافيايي مناطق خشك
 8 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات جغرافيايي مناطق خشك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز پژوهشي جغرافيايي و اجتماعي، دانشگاه حكيم سبزواري
مدیرمسئول:  ابوالقاسم اميراحمدي
سردبیر:  دكتر جعفر جوان
:تارگاه  http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/
رایانامه:  Rcgss89@hsu.ac.ir
تلفن:  4411883 (0571)
نمابر:  4411883 (0571)
صندوق پستی:  397
نشانی:  خراسان رضوي، سبزوار، توحيد شهر، دانشگاه خوارزمي سبزوار، مركز پژوهشي جغرافيايي و اجتماعي، كدپستي: 9617976487
کد ISSN:  2228-7167
نوع نشریه:  فصلنامه