نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فلسفه دين
 26 دوره 
عنوان نشریه:  فلسفه دين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس قم، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر سيدمحمود ميرخليلي
سردبیر:  دكتر محمدمحمدرضايي
:تارگاه  https://jpht.ut.ac.ir/
رایانامه:  jpht@UT.AC.IR
تلفن:  36166312 (025)
نمابر:  36166312 (025)
صندوق پستی:  357
نشانی:  قم، بلوار دانشگاه، جاده قديم تهران، كدپستي: 371811746
کد ISSN:  2008-7063
نوع نشریه:  فصلنامه