برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي
 40 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم ترویج
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر سيدجمال فرج الله حسيني
سردبیر:  دكتر سيدمهدي ميردامادي
:تارگاه  http://jaeer.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  aeej@srbian.ac.ir
تلفن:  44865244 (021)
صندوق پستی:  14515-775
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
کد ISSN:  2008-5567
نوع نشریه:  فصلنامه