برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دنياي ميكروب ها
 37 دوره 
عنوان نشریه:  دنياي ميكروب ها
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جهرم
مدیرمسئول:  دكتر محمد كارگر
سردبیر:  دكتر فرشيد كفيل زاده
:تارگاه  http://jmw.jia.ac.ir/
رایانامه:  jmw.iran@jia.ac.ir
تلفن:  3336703 (0791)
نمابر:  3337218 (0791)
نشانی:  جهرم، ميدان چمران، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جهرم
کد ISSN:  2008-3068
نوع نشریه:  فصلنامه