برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش سرمايه گذاري
 30 دوره 
عنوان نشریه:  دانش سرمايه گذاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسي مالي ايران
مدیرمسئول:  دكتر فريدون رهنماي رودپشتي
سردبیر:  دكتر ميرفيض فلاح
:تارگاه  http://jik.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  info@ifga-fir.com
تلفن:  44050658 (021)
نمابر:  44050659 (021)
نشانی:  تهران، كدپستي: 1393793417
کد ISSN:  2322-5777
نوع نشریه:  فصلنامه