برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زبان پژوهي (علوم انساني)
 31 دوره 
عنوان نشریه:  زبان پژوهي (علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا
مدیرمسئول:  دکتر فریبا قطره
سردبیر:  دكتر فريده حق بين
:تارگاه  https://jlr.alzahra.ac.ir/
رایانامه:  ZABANPAZHUHI@ALZAHRA.AC.IR
تلفن:  85692232 (021)
صندوق پستی:  19935-665
نشانی:  تهران، ونك، دانشگاه الزهرا
کد ISSN:  2008-8833
نوع نشریه:  فصلنامه