برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني)
 17 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا (س)
مدیرمسئول:  دكتر سوسن قهرماني قاجار
سردبیر:  دكتر عليمحمد ولوي
:تارگاه  https://hii.alzahra.ac.ir/
تلفن:  88058908 (021)
نشانی:  تهران، ونك، دانشگاه الزهرا، دفتر معاونت پژوهشي، كدپستي: 1993891176
نوع نشریه:  فصلنامه