نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بورس اوراق بهادار
 48 دوره 
عنوان نشریه:  بورس اوراق بهادار
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مالی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  شركت بورس اوراق بهادار
مدیرمسئول:  دكتر شاپور محمدي
سردبیر:  دكتر احمد احمدپور
:تارگاه  https://journal.seo.ir/
رایانامه:  journal@seo.ir
تلفن:  84083155 (021)
نشانی:  تهران، ميدان ونك، ابتداي خيابان ملاصدرا، پلاك 13، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2228-5431
نوع نشریه:  فصلنامه