نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توانبخشي نوين (journal of MODERN REHABILITATION)
 28 دوره 
عنوان نشریه:  توانبخشي نوين (journal of MODERN REHABILITATION)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  توانبخشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا هاديان
سردبیر:  دكتر غلامرضا اوليايي
:تارگاه  https://mrj.tums.ac.ir/
رایانامه:  modarn-rehabilitation1@sina.tums.ac.ir
تلفن:  77533939 (021)
نمابر:  77534133 (021)
صندوق پستی:  316-16115
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، پيچ شميران، دانشکده توانبخشي، گروه فيزيوتراپي
کد ISSN:  2008-2576
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396/2017 به صورت انگليسي با نام JOURNAL OF MODERN REHABILITATION منتشر مي گردد.