برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
 31 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني خراسان شمالي
مدیرمسئول:  دكتر ابراهيم گل مكاني
سردبیر:  دكتر سيد كاوه حجت
:تارگاه  http://journal.nkums.ac.ir/
رایانامه:  nkhjournal@gmail.com
تلفن:  3247087 (058)
نمابر:  2230734 (058)
نشانی:  خراسان شمالي، بجنورد، خيابان طالقاني غربي، خيابان شريعتي جنوبي 7، ساختمان معاونت آموزشي و پژوهشي دانشجويي و فرهنگي دفتر مجله
کد ISSN:  2008-8701
نوع نشریه:  فصلنامه