برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رسوب و سنگ رسوبي
 2 دوره
عنوان نشریه:  رسوب و سنگ رسوبي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شاهرود
مدیرمسئول:  دكتر عباس كنگي
سردبیر:  دكتر سيد جواد موسوي
رایانامه:  info@sedimentology-rock.com
تلفن:  3394530 (0273)
نمابر:  3397960 (0273)
صندوق پستی:  36155-163
نشانی:  شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شاهرود
کد ISSN:  1735-000x
نوع نشریه:  فصلنامه