برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش و پژوهش علوم دامي
 11 دوره 
عنوان نشریه:  دانش و پژوهش علوم دامي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
مدیرمسئول:  ابوالقاسم لواف
سردبیر:  ابوالفضل زراعي
:تارگاه  http://nrp.kiau.ac.ir/
رایانامه:  a.sc.res@kiau.ac.ir
تلفن:  220-3200218 (0261)
نمابر:  3203575 (0261)
صندوق پستی:  31876-44511
نشانی:  كرجف مهرشهر،بلوار ارم، بلوار آزاد، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
کد ISSN:  2228-7671
نوع نشریه:  فصلنامه