برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علم مواد (فرآيند متالورژي) (journal of advanced materials and processing)
 3 دوره 
عنوان نشریه:  علم مواد (فرآيند متالورژي) (journal of advanced materials and processing)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
مدیرمسئول:  دكتر رضا ابراهيمي
سردبیر:  دكتر حسين مناجاتي زاده
:تارگاه  http://jmatpro.iaun.ac.ir/
رایانامه:  j-metallurgy@iaun.ac.ir
تلفن:  2291110 (0331)
نمابر:  2291008 (0331)
صندوق پستی:  517
نشانی:  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده مهندسي مواد، دفتر نشريه
کد ISSN:  2322-388X
نوع نشریه:  فصلنامه