برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فرآيندهاي نوين ساخت و توليد
 4 دوره 
عنوان نشریه:  فرآيندهاي نوين ساخت و توليد
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
مدیرمسئول:  دكتر مهران مرادي غريبوند
سردبیر:  دكتر بوذرجمهر قاسمي
:تارگاه  http://mpmpjournal.iaun.ac.ir/?lang=fa
تلفن:  2291110 (0331)
نمابر:  2291008 (0331)
نشانی:  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده فني، گروه مكانيك، دفتر مجله
کد ISSN:  2345-5993
نوع نشریه:  فصلنامه