برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي
 18 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيا و مطالعات محيطي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
مدیرمسئول:  دكتر احمد خادم الحسيني
سردبیر:  دكتر مهدي مومني
:تارگاه  http://ges.iaun.ac.ir/
تلفن:  2291110 (0331)
نمابر:  2291110 (0331)
نشانی:  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، معاونت پژوهشي، دفتر مجله
کد ISSN:  2008-7845
نوع نشریه:  فصلنامه