مشخصات نشريه:  

فصلنامه مسكن و محيط روستا
 14 دوره
عنوان نشريه:  مسكن و محيط روستا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  بنياد مسكن انقلاب اسلامي
مديرمسئول:  دكتر محسن سرتيپي پور
سردبير:  دكتر محسن سرتيپي پور
تارگاه:  http://jhre.ir
رایانامه:  faslnameh@bonyadmaskan.com
تلفن:  88966835 (021)
نمابر:  88966835 (021)
صندوق پستي:  15875/4913
نشانی:  تهران، خيابان دكتر فاطمي، خيابان باباطاهر، كوچه رامين، شماره 11، ساختمان شماره 2، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، طبقه چهارم، دفتر نشريه، كدپستي: 1414617811
كد ISSN:  2008-4994
نوع نشريه:  فصلنامه