برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم دامي
 2 دوره 
عنوان نشریه:  علوم دامي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شبستر
مدیرمسئول:  يحيي ابراهيم نژاد
سردبیر:  كامبيز ناظر عدل
رایانامه:  shabjas@iaushab.ac.ir
تلفن:  2226554 (0471)
نمابر:  2226554 (0471)
صندوق پستی:  53815-159
نشانی:  آذربايجان شرقي، شبستر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شبستر، گروه علوم دامي، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2008-1510
نوع نشریه:  فصلنامه