برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فقه و اصول (مطالعات اسلامي)
 4 دوره
عنوان نشریه:  فقه و اصول (مطالعات اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  محمدتقي فخلعي
سردبیر:  محمدتقي فخلعي
:تارگاه  https://jfiqh.um.ac.ir/
تلفن:  38803873 (051)
نمابر:  38807030 (051)
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده الهيات شهيد مطهري، كدپستي: 9177948955
کد ISSN:  2008-9139
نوع نشریه:  دو فصلنامه