برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جستارهايي در فلسفه و كلام (مطالعات اسلامي)
 12 دوره 
عنوان نشریه:  جستارهايي در فلسفه و كلام (مطالعات اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  دكتر محمود يزدي مطلق
:تارگاه  https://jphilosophy.um.ac.ir/
تلفن:  8834909 (0511)
نمابر:  8834909 (0511)
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده الهيات شهيد مطهري، كدپستي: 9177948955
کد ISSN:  2008-9112
نوع نشریه:  دو فصلنامه