نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافياي طبيعي
 38 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافياي طبيعي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لارستان
مدیرمسئول:  دكتر مرضيه موغلي
سردبیر:  دكتر محمدرضا ثروتي
:تارگاه  http://jopg.iaularestan.ac.ir/
رایانامه:  pajouheshlar@yahoo.com
تلفن:  2250884 (0781)
نمابر:  2248910 (0781)
صندوق پستی:  74315-313
نشانی:  لارستان، ابتداي بزرگراه دكتر دادمان، مجتمع دانشگاهي كوثر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لارستان
کد ISSN:  2008-360x
نوع نشریه:  فصلنامه