نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تاريخ
 19 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد محلات
مدیرمسئول:  دكتر حسين زماني
سردبیر:  دكتر امير تيمور رفيعي
:تارگاه  http://www.jhiaumahallat.ir/
رایانامه:  faslnameh-tarikh@gmail.com
تلفن:  (184) 0866-3221020
نشانی:  محلات، بلوار آيت اله خامنه اي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد محلات، كدپستي: 58514-37819
کد ISSN:  2008-0271
نوع نشریه:  فصلنامه