مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيق در علوم دندانپزشكي
 14 دوره
عنوان نشريه:  تحقيق در علوم دندانپزشكي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دندانپزشكي
مديرمسئول:  دكتر غلامحسين رمضاني
سردبير:  دكتر دنيا صدري
تارگاه:  www.jrds.ir
رایانامه:  dentalau@gmail.com
تلفن:  22763449 (021)
صندوق پستي:  19585-175
نشانی:  تهران، خيابان پاسداران، نيستان دهم، پلاك 4، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دندانپزشكي
كد ISSN:  2008-4676
نوع نشريه:  فصلنامه