برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه صنايع چوب و كاغذ ايران
 26 دوره 
عنوان نشریه:  صنايع چوب و كاغذ ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع چوب و کاغذ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم و صنايع چوب و کاغذ ايران
مدیرمسئول:  امين آرين
سردبیر:  علي عبدالخاني
:تارگاه  http://www.ijwp.ir/
رایانامه:  info@isswpi.ir
تلفن:  32224496 (026)
نمابر:  32224496 (026)
صندوق پستی:  31585-4314
نشانی:  دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ، تهران، 77871-31587
کد ISSN:  2008-9066
نوع نشریه:  فصلنامه