برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نقش مايه
 21 دوره 
عنوان نشریه:  نقش مايه
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يادگار امام خميني (ره)، شهرري
مدیرمسئول:  مرجان صلواتي
سردبیر:  دكتر ندا رضايي آذر
:تارگاه  http://naghshmayehnew.iausr.ac.ir/fa
رایانامه:  NAGHSHMAYE@IAUSR.AC.IR
تلفن:  55229323
نمابر:  55229323
صندوق پستی:  18155-144
نشانی:  اتوبان تهران- قم، قبل از پل هوايي مرقد مطهر امام خميني (ره)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر ري، مجتمع دانشگاهي يادگار امام، دانشكده آموزش معلمان
کد ISSN:  2008-2614
نوع نشریه:  دو فصلنامه