مشخصات نشريه:  

فصلنامه كارآگاه
 2 دوره
عنوان نشريه:  كارآگاه
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دفتر تحقيقات كاربردي پليس آگاهي ناجا
مديرمسئول:  سرهنگ پاسدار زين العابدين عابديني
سردبير:  دكتر محمود تولايي
تلفن:  73046093, 73046160 (021)
نمابر:  73046153 (021)
نشانی:  خيابان فردوسي، خيابان نوفل لوشاتو، مركز تشخيص هويت، طبقه چهارم، دفتر تحقيقات كاربردي پليس آگاهي ناجا
كد ISSN:  1735-272x
نوع نشريه:  فصلنامه